obrazek seznam dárců Gemeinsam für Sonne und Freiheit Liste der EinzahlerInnen


FILM

Cesta na nejbezpečnější místo země - titulky (subtitles)
(hier online bis Ende April 2020)Cesta na nejbezpečnější místo Země (2013)

Režie: Edgar Hagen

100 min

České titulky


„Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelých palivových tyčí je uloženo v dočasných skladech v areálech jaderných elektráren a v meziskladech po celém světě. Více než dalších 10 000 tun k nim přibyde každý rok. Je to nejnebezpečnější odpad, jaký kdy člověk vyprodukoval. Odpad, který vyžaduje skladování v bezpečném konečném úložišti po statisíce let. Mimo dosah lidstva a jiných žijících bytostí. Otázkou je: kde?” Toto je předmluva k filmu švýcarského režiséra Edgara Hagena, který by rád na vlastní oči viděl nejbezpečnější místo pro uložení nejnebezpečnějšího odpadu všech dob.

Společně se švýcarsko-britským jaderným fyzikem Charlesem McCombiem, který třicet pět let marně hledá bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, zkoumá režisér Edgar Hagen omezení a rozpory v souvislosti s tímto projektem světového významu. Navštívíme s ním Hanford Site a Gable Mountain ve státě Washington, Yucca Mountain ve státě Nevada a Pilotní provoz pro izolaci odpadů (WIPP) v Novém Mexiku ve Spojených státech. Z evropských destinací zamíříme do hrabství Cumbria ve Velké Británii (kde byla spuštěna první britská jaderná elektrárna Calder Hall a kam byl léta dovážen švýcarský jaderný odpad na přepracování do zařízení Sellafield), do kantonů Aargau a Curych a do skalní laboratoře Grimsel ve Švýcarsku, k bývalému dolu Gorleben v Německu, do městečka Östhammar ve Švédsku a do vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Rakousku. A také zavítáme do pouště Gobi v Čínské lidové republice, Západní Austrálie a severního Japonska. <<méněPoušť Gobi, Čínská lidová republika

Do roku 2022 čínská Státní rada plánuje postavit 40 a rozestavět 18 jaderných reaktorů. Pokud všech těchto 58 reaktorů dosáhne životnosti 60 let, vyprodukují 83 000 tun vyhořelého jaderného paliva. Pro tento odpad hledají v současnosti hlubinné úložiště v poušti Gobi. Natáčením v této části planety Země za přítomnosti švýcarsko-britského jaderného fyzika Charlese McCombieho a čínského vedoucího Programu na ukládání vysoce radioaktivního odpadu Ju Wanga film začíná (nepočítáme-li scénu s přednáškou na Oxfordské univerzitě) i končí. Oba pracovníci zdůrazňují důležitost bezpečnostních kritérií, bez kterých by žádné úložiště na světě nemělo být postaveno.

Hanford Site a Gable Mountain, stát Washington, USA

Hanford Site je nejkontaminovanější území ve Spojených státech. Po skončení Studené války zde byly skladovány sta tisíce tun vysoce radioaktivního odpadu a došlo ke kontaminaci půdy a spodních vod. Na konci 70. let vláda Jimmyho Cartera rozhodla skladovat radioaktivní odpad v nitru posvátné hory Gable Mountain, i přes praskliny v čedičových formacích. Kvůli odporu Russell Jima a jeho národa Yakamů však zde byly zastaveny veškeré plány na uložení odpadu.

Sellafield, hrabství Cumbria, Velká Británie

Do roku 1976 mělo jaderné zařízení Sellafield uzavřeno smlouvy o přepracování jaderného paliva s několika zeměmi. Vedlejším produktem tohoto přepracování je plutonium a v době natáčení filmu ho v areálu Sellafieldu bylo uloženo 102 tun. V roce 1976 britská vláda rozhodla, že všechen odpad bude navrácen do zemí původu. Avšak v roce 2004 bylo rozhodnuto, že navrácení se týká pouze vysoce radioaktivního odpadu a že středně radioaktivní odpad zůstane v Británii. Vysoce radioaktivní odpad tedy cestuje z přístavu Barrow-in-Furness do zemí svého původu na lodích společnosti PNTL. Do Japonska bylo vypraveno 5 lodí od roku 2010 (poslední v červenci 2015), do Nizozemí jedna loď v roce 2010 a do Švýcarska jedna loď v září 2015. 10 dalších transportů je plánováno do roku 2020 takto: 3x do Japonska, 4x do Německa, 1x do Itálie a 2x do Švýcarska. Termín transportů se samozřejmě tají.

Felsenau, kanton Aargau, Švýcarsko

Marcos Buser, geolog a nezávislý odborník, nám představuje jeden za stěžejních švýcarských projektů, který byl v 70. letech zvažován pro umístění konečného úložiště nízko a středně aktivního jaderného odpadu. V bývalém sádrovcovém dole ale během méně než 20 let došlo k sesuvu půdy a k zaplavení vodou. V té době se také Švýcaři začali zbavovat kontejnerů s radioaktivním odpadem tím, že je házeli do oceánu. Uchoval se video záznam s korodujícími kontejnery na mořském dně.

Grimsel, Švýcarsko

V 70. letech se také začala budovat skalní laboratoř Grimsel ve švýcarských Alpách. V roce 1980 měl Charles McCombie a jeho tým 5 let a 200 milionů franků na to, aby do roku 1985 našel bezpečné místo pro hlubinné úložiště. Švýcarská vláda dokonce slíbila vyřadit z provozu všechny jaderné reaktory, pokud by takové místo nebylo nalezeno. I přesto, že projekt Gewähr nedokázal vytipovat vhodnou lokaci, švýcarské jaderné elektrárny zůstaly v provozu a požadavky na bezpečnost úložiště se postupně snižovaly. V Grimselu se dodnes provádějí pokusy, při kterých se sleduje rychlost průtoku vody tímto žulovým masivem, neboť jediný způsob, jak se radioaktivní materiál může uvolnit z úložiště, je prostřednictvím spodních vod.

Yucca Mountain, stát Nevada, USA

Odpad ze 100 amerických jaderných elektráren měl být uložen v areálu Nevadské testovací střelnice sloužící pro testování jaderných zbraní. V pěší vzdálenosti od areálu je hora Yucca Mountain, na jejímž vrcholku se nachází velmi mladá sopka a dochází zde k zemětřesením. Od 80. let utratilo Ministerstvo energetiky na průzkum a vybudování tunelu v Yucca Mountain asi 12 miliard amerických dolarů. Ale díky odporu státu Nevada a vlády Západních Šošonů nebyl projekt úložiště prosazen. V roce 2010 ho prezident Obama zavrhl definitivně.

Západní Austrálie

Na konci 90. let sem Charles McCombie přiletěl prosadit Projekt Pangea, neboť povrch v této části Austrálie byl shledán experty jako nejplošší a tudíž nejbezpečnější na světě. Jakmile se ale o projektu dozvěděla australská veřejnost, zdvihla se vlna odporu proti tomu, aby veškerý radioaktivní odpad světa (tehdy ho bylo 200 000 tun) skončil v zemi, která ani nemá v provozu jaderné elektrárny. Projekt financovaný především společností British Nuclear Fuel Limited tedy neprošel.

Gorleben, Dolní Sasko, Německo

Přes 35 let Občanská Iniciativa Luchow-Dannenberg protestuje proti uložení radioaktivního odpadu v bývalém solném dole Gorleben. I přes represi policejních složek pořádají obrovské demonstrace za vyřazení německých jaderných elektráren z provozu a proti skladování radioaktivního odpadu v dole, který je pro tento účel naprosto nevhodný z důvodu kontaktu s vodou a plyny.

Pilotní provoz pro izolaci odpadů (WIPP), stát Nové Mexiko, USA

Zde se nachází hlubinné úložiště pro nízko a středně radioaktivní odpad, které je v provozu od roku 1999. Zařízení WIPP bylo původně navrženo také pro vysoce radioaktivní odpad, ale kvůli odporu veřejnosti bylo od tohoto plánu ustoupeno. Úložiště WIPP je ze všech stran obklopeno ropnými poli, na kterých v současnosti probíhá těžba ve vnějším okruhu 3 kilometrů. Těžit ropu z pod úložiště je (v současnosti) zakázáno po dobu 100 let. V roce 2014 se ve WIPP stala havárie, při které došlo k úniku radioaktivity.

Hrabství Cumbria, Velká Británie

V této scéně se baví Charles McCombie, Gregg Butler (od října 2013 ex-zaměstnanec BNFL) a Bruce McKirdy (výkonný ředitel projektu britského úložiště) o spolupráci s dobrovolnými komunitami, která je riskantní v tom, že ji mohou komunity kdykoli ukončit. To se ostatně stalo 30. ledna 2013 s komunitou poblíž Sellafieldu. Důvodem ukončení spolupráce byly nevyhovující geologické podmínky.

Östhammar, hrabství Uppsala, Švédsko

Je to první obec na světě, která si dobrovolně odhlasovala, že na jejím území se začne budovat hlubinné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad. Společnost pro konečné uložení jaderného odpadu (SKB) předložila žádost o stavební povolení. Dlouhodobá bezpečnost lokality a dostatečná vhodnost žulového masivu (kterým protéká voda) pro uložení odpadu avšak ještě musí být potvrzena odborníky. Nebylo zatím ani dostatečně prozkoumáno, zda kontejnery z mědi nezačnou korodovat při kontaktu s vodou.

Rokkasho, prefektura Aamori, Japonsko

Přístav Mutsu-Ogawara je určen pro vykládání zásilky vysoce radioaktivního odpadu z Velké Británie a Francie. Odpad pak putuje do Centra pro skladování vitrifikovaného odpadu (VWSC) v areálu závodu na přepracování jaderného paliva v Rokkasho (RRP). V tomto meziskladu může odpad zůstat po dobu 50 let. Žádné konečné úložiště pro japonský vysoce radioaktivní odpad dosud nebylo zvoleno. V souvislosti s problematickou lodní přepravou odpadu do Japonska bylo zaznamenáno 20 nehod v letech 1991 až 2000.

Benken, kanton Curych, Švýcarsko

Zde byla vytipována lokalita pro konečné hlubinné úložiště kvůli jílovitému podloží. V hloubce 500 metrů pod obcí by se tu mělo rozkládat úložiště pro vysoce radioaktivní odpad z 5 jaderných elektráren. Podle plánů NAGRA (Národní agentury pro nakládání s radioaktivním odpadem) by v letech 2016 až 2019 Spolková rada měla rozhodnout o udělení povolení pro hlubinné úložiště. Veřejnost nemá v současnosti žádnou možnost vyjádřit se k bezpečnostním otázkám a rozhodnout o úložišti jinak, než v celostátním referendu. Proces hledání úložiště ve Švýcarsku byl na mezinárodní úrovni dlouhodobě prezentován jako vzorový, ale Charles McCombie popisuje pro své kolegy v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, proč tomu tak ve skutečnosti není.


Také v České republice je hledání bezpečného uložení radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva z elektráren Dukovany a Temelín palčivé téma, které spojuje i rozděluje. Spojuje obyvatele žijící v lokalitách Kraví hora, Horka, Hrádek, Čihadlo, Magdalena, Březový potok a Čertovka, které Správa úložišť radioaktivních odpadů vytipovala jako geologicky i strategicky nejvhodnější oblasti, kde podle jejich studií jaderný odpad nezpůsobí žádné potíže po statisíce let. A jelikož je tento názor v rozporu s míněním obyvatel úložišťových lokalit, trvá mezi nimi a státními úřady dlouhodobé napětí stupňující se místy až v konflikt. Veřejnost je často zmítána zprávami médií sem a tam anebo jen pasivně přihlíží, neboť nevidí důvod či nástroje pro efektivní zapojení se do diskuze. Snad přispěje tento film k tomu, že si lidé v celé České republice začnou lépe uvědomovat souvislosti mezi těžbou uranu, výrobou elektřiny z jádra a produkcí radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, se kterými jsou pak obrovské problémy po celém světě.Rozhovor s režisérem filmu.
Videoupoutávka na film.


KDO|KDE|KDYuž promítal?

2017

17. Zdravý domov Vysočina | Pohostinství Hodov (lokalita HORKA)| 22. dubna (Den proti úložišti III.) | 50€ od MGA Freistadt (7.)

2016

16. Strana zelených Tišnov | Tišnov (lokalita KRAVÍ HORA) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (6.)

15. Zachovalý kraj | Padařov (lokalita MAGDALENA) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (5.)

14. Ekoinfocentrum | Jihlava (lokalita HRÁDEK) | 23. dubna (Den proti úložišti II.) | 50€ od MGA Freistadt (4.)

13. Obec Pluhův Žďár | Deštná (lokalita ČIHADLO) | 22. dubna | 50€ od MGA Freistadt (3.)

12. Zdravý domov Vysočina | Budišov (lokalita HORKA) | 23. března | 50€ od MGA Freistadt (2.)

11. Ministerstvo životního prostředí | Ozvěny Ekofilmu 2016 v Jihlavě | 8. března ve 12h pro studenty OZS Jihlava a v 17h pro veřejnost | Po večerním promítání - beseda s energetickým konzultantem Edvardem Sequensem z Cally

10. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Hojkov (lokalita HRÁDEK) | 25. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

9. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Bystřice nad Pernštejnem (lokalita KRAVÍ HORA) | 24. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

8. Sonne und Freiheit | Semily | 22. února

7. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Dolní Cerekev (lokalita HRÁDEK) | 19. února| Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 153

6. OÚ Pačejov | Pačejov (lokalita BŘEZOVÝ POTOK) | 19. února | 50€ od MGA Freistadt (1.)

5. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Rudíkov (lokalita HORKA) | 4. února | Článek ve zpravodaji Ďáblík č. 152

2015

4. Key promotion, s.r.o. | EKOFILM festival v Brně |4. prosince (následovala diskuze spojená s lokalitouKRAVÍ HORA za přítomnosti: náměstka primátora Brna Martina Andera, vedoucího Katedry environmentálních studií na FSS MU Bohuslava Binky a předsedy spolku Nechceme úložiště Kraví hora Martina Schenka; článek ve zpravodaji Ďáblík č. 150)

3. Jaderný odpad - děkujeme nechceme! | Kino v Horažďovicích (lokalita BŘEZOVÝ POTOK) |28. listopadu(145 diváků)

2. Za záchranu kostela sv. Jiljí| Konference v Lubenci (lokalita ČERTOVKA)|7. listopadu

1. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí | Seminář v Praze |30. září


Pomozte šířit informace o filmu!

Velice oceníme, pokud ve Vaší pozvánce na promítání filmu odkážete na web http://www.nechcemeuloziste.cz , kde se lidé dozví nejen o filmu, ale také o celé problematice hledání úložiště jaderného odpadu v České republice.
/OK/

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte: b.riepl@eduhi.at
/BR/

>>zurück<<