obrazek seznam dárců Gemeinsam für Sonne und Freiheit Liste der EinzahlerInnen


Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na oslavu Věžovatá Pláně 10 let v Klimabündnis (23.8.2013)

Stáhnout PDF
146. Waldviertler Energie-Stammtisch (8.8.2013)

Stáhnout
Pozvánka na již 7. udílení ceny Slunce a svoboda které se uskuteční dne 3. listopadu 2012 ve Slavonicích

http://de.wikipedia.org/wiki/Slavonice

Po sedmé může rakousko-český spolek Sonne und Freiheit, který vznikl před deseti lety v době protestů proti Temelínu, udělit již tradiční cenu. Oceňovány jsou zpravidla osobnosti na obou stranách hranice, s příkladnou angažovanostía mimořádnými zásluhami v ekologické a kulturní sféře.

Doposud byli oceněni:
Cena sestává z jedné akcie firmy WEB, největší rakouské firmy zabývající se výrobou energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na větrnou energii (www.windkraft.at) v hodnotě 400 eura věcných cen.

Toto ocenění má tyto vynikající osobnosti také spojit za hranicemi jednotlivých zemí a posílit tak výsledky jejich společné angažovanosti.

Letos se udílení cen koná nedaleko hranic s Dolním Rakousekm v krásném českém městě Slavonice (http://de.wikipedia.org/wiki/Slavonice). Tady budeme hosty vzdělávacího centra Institut Slavonice (http://www.institutslavonice.cz/de/uber-uns/ ) na Náměstí Míru 456.

Cena je financována z prostředků pocházejících z darů a z příspěvků z jazykových kurzů, mimo jiné z intenzivního týdenního kurzu konaného vždy v srpnu ve Věžovaté Pláni, která jako první česká obec vstoupila do spolku Klimabündnis, přičemž práce učitelů na tomto kurzu je bez nároku na honorář.

Ti, kteří přijdou již dříve, mohou společně poobědvat od cca 13 hodin v restauraci Appetito.

(Začátek udílení cen: 14 hodin, plánované ukončení: 16 hodin)

Kontakt pro případné dotazy: **00420775383750 (B.Riepl)**

PS.: Facebook Page (Sonntag, 28.10. Freistadt - 17:30 Kino)

PPS.: http://www.meinbezirk.at/freistadt/chronik/lehrmaterialien-fuer-hueben-wie-drueben-d382606.html/action/lesen/1/recommend/1/

Spolek Slunce a svoboda/Sonne und Freiheit (www.sonneundfreiheit.eu) vznikl v rámci odporu proti Temelínu.

Díky sponzorským finančním darům mohlo být mimo jiné instalováno solární zařízení na obecním hostinci ve Věžovaté Pláni, která byla první českou obcí sdruženou ve spolku pro ochranu klimatu Klimabündnis. Na obou stranách hranice bylo rozdáno víc než 250 solárních rádií se svítilnou.

Díky příspěvkům získaným z jazykových kurzů může být každoročně udělováno mezinárodní ocenění ve formě akcie firmy zabývající se větrnou energií (www.windkraft.at). Spolek se podílel na "majákových projektech" EBF - www.energiebezirk.at (www.helios-sonnenstrom.at) a projektech iniciovaných Waldviertlerským energetickým stálým stolem (Schrems, Merkenbrechts).

Jako součást hornorakouské antiatomové ofenzivy jsou vyhotovovány a dávány k dispozici překlady z oblasti mezinárodního protijaderného hnutí (www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1000391&npf_search=yes&xmlval_FIND[0]=riepl). Cílem globálního propojení protijaderného hnutí je sledován ruku v ruce s transformaci energetiky směrem k obnovitelným zdrojům. Přitom ústřední roli hrají kulturní a přeshraniční aspekty (mimo jiné byla přeložena a vydána kniha "Lidé z Temelína" od Antonína Pelíška).


Pozvánka na premiéru filmu "Jaderná havárie: Den první" v České republice

U příležitosri 26.výročí jaderné havárie v Černobylu Vás srdečně zveme na premiéru filmu "Jaderná havárie: Den první" v České republice, která se bude konat 29.dubna od 17.30 hodin v kině Kotva v Českých Budějovicích. Tento film televize ORF ukazuje na základě fiktivního příběhu, v jehož pozadí se však objevuje reálná jaderná elektrárna Dukovany, jak konkrétně mohou být lidé postiženi jadernou havárií. Film vyvolal po svém odvysílání diplomatické rozladění vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem. Po jaderné havárii ve Fukušiměje slyšet více kritických hlasů vůči využívání jaderné energie i v České republice. Vstupné je volné. Dobrovolné příspěvky budou věnovány iniciativě, která se v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny Temelín snaží o obnovu kaple, která byla zbourána v důsledku stavby jaderné elektrárny.


viz: jaderna-havarie-den-prvni
anotace-schvaleni-verejne-sbirky-os-ludmila
http://www.youtube.com/watch?v=1-IJOq_bvjs&feature=youtu.be

Pozvánka k udělení Ceny slunce a svoboda 2011


Kdy:

Sobota, 5.11. 2011 od 16 hodin

Kde:

Hospoda "Franzosenhof" ve Wullowitzi na česko-rakouských hranicích
International Anti-nuclear Network Meeting in Czech Republic

Pozvánka na 5. letní jazykový kurz Sonne+Freiheit ve Věžovaté Pláni

Letní jazykový kurz ve Věžovaté Pláni se koná ve dnech 8. – 12. srpna 2011

Místo konání - Věžovatá Pláně je malá odlehlá vesnička (se 110 obyvateli) ležící v nadmořské výšce cca 700 metrů. Jde přitom o první českou obec, která vstoupila do spolku pro ochranu klimatu „Klimabündnis“ a ve které mimo jiného funguje solární zařízení financované odpůrci atomu a zařízení na bioplyn, provozované starostou Josefem Machem. Těsně před dokončením jsou také pasivní domy.

Příjezd: Na nádraží Kaplice pokračovat směrem na Český Krumlov a odbočit cca po 3 kilometrech doleva. Vyučování probíhá v místním obecním hostinci.

Vyučování: probíhá zpravidla v 90minutových celcích, dva dopoledne, jeden po obědě. Úroveň výuky se vždy řídí úrovní účastníků kurzu. Je možno si vzít vlastní učebnice. Vyučování je velmi individuální.


Jako vyučující jsou k dispozici: Ubytování a stravování: V místě se nachází penzion, případně je možno dojíždět. V poledne hostinský nabízí ohřáté párky a účastníci kurzu s sebou přinesou po předchozí dohodě jídlo pro celou skupinu.

Jako příspěvek (dar) je vybíráno 70 Kč / 90minutový vyučovací celek pro Čechy, pro Rakušany je stanovena částka 5 EUR.
Z takto získaných příspěvků bude financováno opětovné udělení ceny „Slunce a svoboda“ v listopadu 2011 u příležitosti výročí Zwentendorfu, mimo jiné i formou akcií firmy, která se zabývá větrnou energií.

Tento kurz nemá sloužit pouze ke zlepšování jazykových znalostí, nýbrž také přispívat k oboustrannému poznávání a sdružování lidí, kteří se zajímají o kulturu a ekologii.


Těšíme se na dobrou spolupráci.

Hadwig Vogl, Ludmila Opelková, Eliška Švecová, Bernhard Riepl za spolek www.slunceasvoboda.eu

Přihlášky nejpozději do 22. 7. 2011 na adrese: hadwig.vogl@seznam.cz
POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu 2011
spolku Společně za slunce a svobodu(SONNE UND FREIHEIT)

Termín konání:sobota 5. 3. 2011 v 17:30 hod.

Místo konání: Restaurace Lendacký v Horním Dvořišti

Program:

 1. Přivítání a představení
 2. Zpráva představenstva a diskuse
 3. Zpráva účetního auditora a diskuse, návrh na zbavení odpovědnosti představenstva
 4. Volba představenstva a účetního auditora
 5. Návrhy a náměty
 6. Různé

Protože na základě stanov je zřejmé, že usnášeníschopnost je možná teprve po uplynutí půl hodiny čekací lhůty, je tentokrát možné přijet i vlakem.Ten přijíždí jak ze směru od Českých Budějovic (odjezd v 16:02) tak také z opačného směru z Lince (odjezd v15:35) v 17:24 do Horního Dvořiště.

Pěší chůzí z nádraží na náměstí, na jehož rohu se restaurace nachází, je to cca 15 minut, takže nejpozději v 18 hodin by mohli být všichni účastníci na místě. Zpáteční cestu je možné případně zorganizovat formou společné jízdy.

Podle paragrafu 8, odst. 4 platných stanov musí být návrhypro valnou hromadu od všech řádných členů doručeny minimálně tři dny před termínem konání valné hromady písemně zapisovateli / zapisovatelce nebo e-mailem - v tom případě kompletnímu představenstvu v následujícím složení:Předseda
b.riepl@eduhi.at

Místopředseda
pavel.vlcek@oizp.cz
opelkova@geukaplice.cz
koller.johann@hotmail.com

Pokladní
hadwig.vogl@seznam.cz

Zástupce pokladní
w.affenzeller@direkt.at

Zapisovatelka
vydrova@najihu.cz

Zástupce zapisovatelky
martina@alpha.co.at

Jménem představenstva žádáme všechny oaktivní účast a její potvrzeníobvyklým způsobem a doufáme, že se začátkem března opět všichni setkáme.

Srdečný pozdrav z Českých Budějovic
Bernhard Riepl, Hadwig Vogl


Stáhnout PDF - Program 2010

Stáhnout PDF - Program 2009


Letní jazykový kurz ve Věžovaté Pláni 10. - 14. srpna 2009

Místo: Věžovatá Pláň je malá obec (110 obyvatel) ležící v nadmořsské výšce asi 700 m.
Je to první česká obec, která se stala členem www.klimabuendnis.org - na střeše obecní hospody je solární zařízení. V obce je také bioplynová stanice a stavi se tam také první pasivni dům v regionu.

Od nádraží v Kaplici se jede směrem na Č.Krumlov a asi po 3 km se odbočí vlevo. Výuka se koná v místním obecním hostinci.

Výuka: vyučuje se zpravidla v 90 minutových celcích, 2 celky dopoledne a 1 celek odpoledne. Úroveň a náročnost vedení výuky se stanovuje na základě znalostí účastníků. Je možno si vzít s sebou i vlastní učebnice. Výuka je založena na individuelním přístupu.

Výuku budou provádět tito vyučující:
paní Anna Martanová: čeština a francouzština
paní Eliška Švecová: čeština
paní Ludmila Opálková:čeština (němčina)
paní Bernie Seyerl: angličtina
paní Hadwig Vogl: němčina
pan Bernhard Riepl: němčina (angličtina, čeština).

Ubytování a stravování: v místě se nachází penzion s volnými pokoji, jinak se bude dojíždět. Hostinský k obědu podává uzeniny pro účastníky, jídlo je zde pro celou skupinu.

Příspěvek za každou odučenou hodinu (90min) je 70 Kč pro Čechy a 100 Kč pro Rakušany.

Kurz nebude sloužit jen k prohloubení jazykových znalostí, ale také k vzájemnému poznání a spojovani kulturně a ekologicky angažovaných spoluobčanů.

Těšíme se na spolupráci.
Hadwig Vogl, Ludmila Opelková, Eliška Švescová, Bernhard Riepl za českou pobočku spolku www.slunceasvoboda.eu

přihlášení nejpozději do 20.7.2009

kontakt: hadwig.vogl@seznam.cz
Mapa:
http://web2.cylex.de/anfahrt/hans-ertl--schoenauerhof-4411440.htmlPozvánka na valnou hromadu 2009 sdružení „ www.slunceasvoboda.eu “Kdy : v sobotu 7.3.2009
v 17.00 hodin

Kde : v GH Schönauerhof v A-3922 Großschönau/Dolní RakouskoProgram jednání:
 1. Uvítání a představení
 2. Zpráva představenstva včetně poboček a debata
 3. Zpráva revizora účtů (revizní komise) a debata, rovněž i návrh na absolutorium představenstva
 4. Volba nového představenstva a revizora účtů (revizní komise)
 5. Různé podněty a návrhy
 6. Různé
Vyzvedněte si, prosím, obě zprávy v příloze či v příslušné domovské stránce Infos www.sonneundfreiheit.eu. Případné podněty podávejte, prosím, v souladu se současným Statutem.

(Paragraf 8 odstavec 4 : Podněty na valnou hromadu mohou řádní členové Sdružení podávat písemně jednateli/jednatelce, eventuálně jeho zástupci/zástupkyni, nebo prostřednictvím e-mailu (v tom případě kompletnímu předsednictvu), a to nejpozději tři dni před jejím konáním.


Hezký pozdrav a nashledanou v G. Ti, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, ale mají zájem o pasivní bydlení, www.probewohnen.at , jsou zváni 8.3.2009 v 10.30 na specialní prohlídku pasivního domu. V pátek od 16.00 hodin už začínají jazykové kurzy, na něž jsou srdečně zváni členové nejen jako žáci, ale i jako vyučující (samozřejmě jazyka německého, českého, eventuelně jiných jazyků). Ukončení víkendu je v neděli 8.3. kolem 13.00 hodin společným obědem. V případě zájmu prosíme každého o včasné oznámení účasti do konce února buď e-mailem ( b.riepl@eduhi.at ) nebo krátkou SMS zprávou (00420775383750)

Milí členové a přátelé sdružení www.slunceasvoboda.eu

přeji vám všem šťastný nový rok 2009. Čas letí a podle stanov (http://www.sonneundfreiheit.eu/stanovy.html) se tento rok bude opět konat valné shromáždění. Členové předsednictva vás ochotně seznámí s výsledky své práce, zodpoví vaše otázky a nejlépe všichni dohromady připravíme plány na další rozvoj našeho spolku.

Tento dopis ještě není vlastní pozvánkou, ale předběžně si vás dovoluji informovat, že letošní valné shromáždění se bude konat ve Waldviertelu, v obci Groß-Schönau, která má v oblasti energie dlouhou tradici. Termín konání shromáždění je v sobotu, 7. března, pravděpodobně odpoledne nebo večer. Při této příležitosti budeme mít od pátku 6.3. do neděle 8.3. pronajatý jeden z pasívních domů (www.probewohnen.at), na jehož podrobnou prohlídku bychom vás i všechny ostatní, kdo mají zájem, chtěli pozvat (více v příloze). Pro snadnější financování přivítáme dobrovolné příspěvky a podobně jako již dvakrát v srpnu ve Věžovaté Pláni, nabízíme i tentokrát v těchto třech dnech jazykové kurzy (němčina, čeština, angličtina). Uvítáme vás jako vyučující i jako žáky. Pokud máte zájem nebo další návrhy pro valné shromáždění, obraťte se, nejlépe do konce února, na mě nebo na ostatní členy předsednictva.

Těším se na mnoho tvůrčích návrhů, konstruktivní kritiku a na viděnou v březnu v Groß-Schönau.

Bernhard Riepl
www.sonneundfreiheit.eu

download PDFMilí členové předsednictva a ostatní členové a příznivci " Slunce a svobody ",
níže naleznete návrhy termínů dalších akcí:
Spolek "Sonne+Freiheit"
("Slunce+svoboda")
a
sdružení Calla
Vás zvou na

Sluneční setkání

v rámci mezinárodního "Dne Slunce"

v sobotu 17. května 2008 od 19:00 hodin

ve Společenském sále obecního hostince ve Věžovaté Pláni
(mezi Českým Krumlovem a Kaplicí)


pozvánka ke stažení zde

Vážené dámy a pánové, při příležitosti mezinárodního "Dne slunce" si Vás dovolujeme pozvat na akci nazvanou "Solar meeting", která se koná ve Věžovaté Pláni, první obci v České republice, která vstoupila do evropského ekologického spolku pro ochranu klimatu Klimabündnis. Během této akce se uskuteční několik přednášek na téma obnovitelné energie a jejího využití v praxi. Podrobný program naleznete níže. "Den slunce" se koná každoročně v květnu a během něj je především v Rakousku, Německu a Švýcarsku pořádáno na 4000 akcí, během kterých je veřejnost seznamována s možnostmi a výhodami využití obnovitelných zdrojů energie.

Bližší informace o celém "Dni Slunce" naleznete na stránkách www.austriasolar.at/Sonne-und-Energie/Aktionstag.

Program Slunečního setkání

19:00 - 19:10 - úvod
19:10 - 19:40 - Obnovitelné zdroje v České republice, možnosti podpory
19:40 - 20:00 - Využití větrné energie v České republice a vyhodnocení měření větru na Polušce, představení www.windkraft.at
20:00 - 20:20 - Příklady zapojení obcí do využívání obnovitelných zdrojů energie
20:20 - 21:00 - diskuze a závěr

Přednášející: Ing.Edvard Sequens, energetický poradce, Calla, www.calla.cz
Bernhard Riepl, iniciátor sdružení www.slunceasvoboda.eu.

Účast je bezplatná!

Další informace o akci:
Bernhard Riepl, tel.: 775383750, b.riepl@eduhi.at

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Světové dny úspor energií (World Sustainable Energy Days), 5. - 7. 3 . 2008


Již po šestnácté se v hornorakouském Welsu koná ve dnech 5. - 7. 3. 2008 konference SVĚTOVÉ DNY ÚSPOR ENERGIÍ. Jedná se o největší evropskou konferenci v oblasti hospodárného využívání energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách, průmyslu a dopravě. Účastníkům z ČR registrovaným přes ECČB nabízíme zvýhodněnou cenu vložného 210,- EUR (plná výše vložného činí 250,- EUR).

Veletrh úspor energií v rakouském Welsu, 7. - 9. 3. 2008


Energy Centre České Budějovice Vás srdečně zve na VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ, největší evropský veletrh obnovitelné energie a efektivního využívání energetických zdrojů do hornorakouského Welsu, který se koná ve dnech 7. - 9. března 2008. S podporou výstaviště Messe Wels pořádáme pro zájemce 7. a 8. března 2008 jednodenní autobusové zájezdy.

detaily zde


>>zurück<<